Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο

100% Υδατοδιαλυτότητα Κάλιο Ανθρώπινη (Super Κάλιο F Humate)

Apr 26, 2016


Το ίδιο το χουμικό οξύ δεν είναι διαλυτό στο νερό, το humat καλίου είναι το άλας καλίου του χουμικού οξέος το οποίο καθιστά το χουμικό οξύ διαλυτό. Όταν προσθέτουμε fulvic οξύ σε humate κάλιο, που κάνει το κάλιο humate με υψηλότερη δραστηριότητα. Λόγω της εξαιρετικής υδατοδιαλυτότητας του 100%, είναι ιδανικό για χρήση με στάγδην άρδευση, φυλλώδη και υγρή σύνθεση.