Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο

Τα αμινοξέα έχουν οποιαδήποτε επίδραση στα φυτά

Jan 03, 2018

Τα αμινοξέα είναι οι πιο βασικές ουσίες που συνθέτουν τις βιολογικές πρωτεΐνες και σχετίζονται με τις δραστηριότητες ζωής. Είναι οι βασικές μονάδες που συνθέτουν μόρια πρωτεϊνών σε ζωντανούς οργανισμούς και είναι στενά συνδεδεμένες με βιολογικές δραστηριότητες ζωής. Έχει μια ειδική φυσιολογική λειτουργία στο αντίσωμα, το οποίο είναι ένα από τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό.


Λόγω της φύσης των αμινοξέων, έχει μια μοναδική επίδραση προώθησης στην ανάπτυξη των φυτών, ιδιαίτερα τη φωτοσύνθεση, ιδιαίτερα τη γλυκίνη, η οποία μπορεί να αυξήσει την περιεκτικότητα χλωροφύλλης στα φυτά, να αυξήσει την ενζυμική δραστηριότητα, να προωθήσει τη διείσδυση διοξειδίου του άνθρακα, να καταστήσει τη φωτοσύνθεση πιο έντονη ,, Αύξηση Vc και η περιεκτικότητα σε ζάχαρη έχει έναν σημαντικό ρόλο.


Ο ψεκασμός φυτών ή η εφαρμογή υγρού λιπάσματος αμινοξέων μπορεί να αυξήσει τα διάφορα θρεπτικά συστατικά του φυτού που απαιτούνται για να επιδεινώσουν τη συσσώρευση ξηρής ύλης και από τις ρίζες ή τα φύλλα των φυτών σε άλλα μέρη της ταχύτητας και της ποσότητας της λειτουργίας, να ρυθμίσουν τον μεγάλο αριθμό στοιχείων, και το καθένα Η αναλογία των θρεπτικών ουσιών και η ισορροπία της κατάστασης, που παίζουν ρόλο στη ρύθμιση της κανονικής ανάπτυξης των φυτών.


Τα αμινοξέα μπορούν επίσης να δρουν ως παράγοντες συμπλοκοποίησης. N, P, K και άλλα μεγάλα στοιχεία, Zn, Fe, Cu, Mn, B, Mo και άλλα ιχνοστοιχεία στο σώμα των απαραίτητων ουσιών. Οι καλλιέργειες υποφέρουν συχνά από την έλλειψη συμπτωμάτων ορισμένων στοιχείων λόγω του πολύ μικρού μέρους του αποτελεσματικού κλάσματος που μπορεί να απορροφηθεί από την καλλιέργεια και τα αμινοξέα που χηλίζονται με λιγότερο διαλυτά στοιχεία για την προστασία των στοιχείων που απαιτούνται για την καλλιέργεια και την παραγωγή καλής διαλυτότητας, από τις χηλικές καλλιέργειες, γεγονός που ευνοεί την απορρόφηση των φυτών.


Τα αμινοξέα μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη των ριζών, τα ισχυρά φυτά, τα υγιή φυτά, να βελτιώσουν τη φωτοσυνθετική λειτουργία των φύλλων και την αντοχή των καλλιεργειών. Αντοχή σε παράσιτα και ασθένειες, μια ποικιλία καλλιεργειών έχει μια σημαντική αύξηση της απόδοσηςΗλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@agronaturetech.com