Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο

Διατροφή σταφυλιών - Απορρόφηση Διατροφής 2


Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα / απορρόφηση θρεπτικών ουσιών από το έδαφος


Η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών από το έδαφος επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες και οι παράγοντες αυτοί ταξινομούνται σε δύο ομάδες:

1. Περιβαλλοντικοί παράγοντες

2. Εδαφικοί παράγοντες


1. Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Το περιβάλλον είναι ένα συγκρότημα κλιματικών και αβιοτικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιβίωση, ανάπτυξη και ανάπτυξη φυτών. Τα σταφύλια ανταποκρίνονται σε μια σειρά από στοιχεία του περιβάλλοντος που περιλαμβάνει την ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις, την υγρασία, τον άνεμο, την εποχή κ.λπ.


Επίδραση διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών στη διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών

Περιβαλλοντικά στοιχεία Mn Cu Zn Fe μικρό Μω Mg
Κρύο Ν
Ν Ν

Ν
Ασφυξία των ριζών Ν
Ν Ν

Ν
Ξηρασία Ν


Ν Ν
Υπερβολική έκθεση στο ηλιακό φως


Π Ν

Φτωχά αερισμένο χώμα


Ν


Ν: Αρνητική αντίδραση P: Θετική αντίδραση


2. Εδαφικοί παράγοντες

Η διαθεσιμότητα και η παροχή θρεπτικών ουσιών στο φυτό εξαρτάται όχι μόνο από την ποσότητα των θρεπτικών ουσιών στο έδαφος αλλά και από τους διάφορους παράγοντες όπως η οργανική ύλη, η δραστηριότητα των μικροοργανισμών, η δομή, η υφή, η περιεκτικότητα σε υγρασία, το pH και η κατάσταση γονιμότητας του εδάφους.

Περιεκτικότητα σε οργανικές ουσίες στο έδαφος: Ο λόγος C: N δίνει ένδειξη της κατάστασης γονιμότητας του εδάφους. Ο λόγος C: N των νουρμανικών εδαφών είναι περίπου 10: 1. Σημαίνει ότι το χώμα περιέχει 10 μονάδες άνθρακα και 1 μονάδα αζώτου. Εάν το έδαφος έχει υψηλότερη συγκέντρωση ευκόλως αποσυνθέσιμης ουσίας όπως η πρωτεΐνη (χαμηλή αναλογία C / N) τότε η διαθεσιμότητα των θρεπτικών ουσιών θα είναι περισσότερο σε σύγκριση με τη λιγνίνη (C: N ratio) ως οργανική ουσία.